• Hatékonyság
  • Gazdasági növekedés
  • Nemzeti szuverenitás

Beindítjuk és koordináljuk
az adatgazdaságot

A hazai vállalkozásokat, kutatóintézeteket és szellemi műhelyeket tömörítő, több mint 300 tagot számláló Mesterséges Intelligencia Koalíció égisze alatt, a hazai digitális ipar konszenzusos szakmai javaslatára a Kormány 2020 szeptemberében elfogadta Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját.

A Stratégia egyik leghangsúlyosabb célkitűzése, hogy be kell indítani Magyarország adatgazdaságát, ehhez pedig elengedhetetlen egy olyan intézményrendszer kialakítása, amely a hatékonyság, a gazdasági növekedés és a nemzeti szuverenitás szempontjait egyaránt érvényesítve képes megvalósítani a nemzeti adatvagyon széleskörű hasznosítását.

A Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával életre hívott Nemzeti Adatvagyon Ügynökség intézményi keretet biztosít az adatgazdaság beindítására és koordinálja a közérdekű adatvagyonnal való gazdálkodást.

Küldetésünk

Koordináljuk és élénkítjük
az adatvagyonnal
való gazdálkodást

Történelmi esély mutatkozik a mesterséges intelligencia kiaknázásával olyan ökoszisztéma kialakítására, amely a magyar nemzetgazdaság húzóágazatává válik, ez az egyik legfontosabb célja a Nemzeti Adatvagyon Ügynökségnek.

A NAVÜ a Mesterséges Intelligencia Stratégiában meghatározottak szerint felel a hazai adatvagyon karbantartásáért, fejlesztéséért, valamint az adatgazdaság alapjainak megteremtéséért. Feladatunk felépíteni és menedzselni azokat a strukturált és nem strukturált adatbázisokat, amelyekre az MI-alkalmazások támaszkodhatnak.

Küldetésünk a közadatvagyon szabályozott és átlátható módon történő elérhetővé tétele – az adatbiztonsági szabályok maximális betartásával – a közigazgatás hatékonyságának és a gazdaság versenyképességének javítása céljából. Továbbá, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás beindítása érdekében az adatok megfelelő minőségben és formában történő biztosítása, valamint az ezekre épülő, személyre szabott piaci szolgáltatások nyújtása a közigazgatás és a piaci szereplők számára.

Tevékenységünk

Nem lehet korszerű digitális gazdaságról, ezen belül mesterséges intelligencia-fejlesztésről beszélni adatvagyon nélkül. Az adatokra azonban nemcsak mint védendő információra, hanem mint forgalomképes vagyonelemre is kell tekinteni.

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladata, hogy Magyarország adatvagyonával jól gazdálkodjon és hatékonyan strukturálja azt.

A NAVÜ az adatvagyon 4 dimenziója mentén dolgozik.

Jogi, közigazgatási
Közgazdasági
Műszaki, szemantikai
Közpolitikai

Tevékenységünk a nemzeti adatvagyon széleskörű hasznosítását helyezi fókuszba.

  • A NAVÜ feladatai közé tartozik a nemzeti közadatportál létrehozása és üzemeltetése;
  • a meglévő adatok feldolgozása és elemzési szolgáltatások nyújtása a kormányzat, a piac és az állampolgárok felé;
  • egy olyan állami digitális ökoszisztéma felállítása, amelyben eredményesen valósulhat meg az állami adatgazdák adatkészleteinek hasznosítása, megfelelő digitalizált platformok kialakításával.

Gazdasági, oktatási és kutatási folyamatok elősegítése

Hazai mikrovállalkozások és kkv-k adatvagyonának MI alapú támogatása

A kkv-k gazdasági előnyökhöz juttatása, hatékonyságnövelése, adatgazdálkodásuk fejlesztése

Nyílt adatok könnyen kereshetővé, értelmezhetővé, szabadon újrafelhasználhatóvá tétele

A magyar érdekek és az adat-szuverenitás érvényesítése az EU és az OECD jogalkotási folyamataiban

Elszámolási jogviszony kialakítása az adatgazdaságban