BEMUTATKOZÁS

navu_pic A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény (Natv.) és annak végrehajtási rendelete, a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet határozza meg a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség adatelemzési, adatszolgáltatási és tájékoztatási szolgáltatási feladatait. Ezen feladatok ellátására jött létre a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság , amely a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos állami feladatokat, a Nemzeti Közadatportál üzemeltetését, a közadatkataszter és nemzeti adatvagyon leltár létrehozását, valamint gondozását látja el, miközben közreműködik a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Közadat tv.) szerinti igények teljesítésében.

 

 

 

 

 

KÖZPONTI INFORMÁCIÓS KÖZADAT-NYILVÁNTARTÁS

navu A Magyar Kormány 2022. december 8-án megjelent, a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022 (XII.8.) rendeletében (a továbbiakban: Kormányrendelet) a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felület (továbbiakban: Felület) üzemeltetőjének (továbbiakban: Üzemeltető) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. -t jelölte ki. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 75/D. §-a szerint, az Üzemeltetőnek a Felületet, továbbá a Felületen közzétételre kötelezettek számára készített Felhasználói Szabályzatot legkésőbb 2022. december 31-ig létre kell hoznia, illetve közzé kell tennie. A Felhasználói Szabályzat részletesen tartalmazza az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó gyakorlati kérdéseket, valamint kiterjed a kitöltést segítő valamennyi fontos információra is.

 

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok