rrf logo

 

RRF-9-6.1-21-00001

„Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése érdekében” című projekt


A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. az „Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése érdekében” elnevezésű RRF-9.6.1-21. számú kiemelt pályázat konzorciumvezetője, melynek jogalapját a 2415/2021. Korm. határozat 2022. május havi módosítása teremtette meg. 
A projekt célja az adattudatosság növelése, amely által javul a döntéshozatali és jogalkotási folyamatok minősége és átláthatósága. A döntés-előkészítéshez felhasznált adatok elemzésének és vizualizálásának fejlett technológiáit felhasználva a projekt során létrehozandó adatplatform rendszer megoldást kíván nyújtani arra a problémára is, hogy az állampolgárok számára átláthatóbb legyen a jogalkotás, illetve a kormányzati döntéshozatal folyamata, növelve ezzel is az állampolgárok és a vállalkozások jogalkotásba vetett bizalmát.


A projekt tartalma

Adatplatform rendszer fejlesztése
A projekt elérni kívánt szakmai eredményterméke egy zárt, kormányzati felhasználók részére biztosított döntéstámogató adatplatform rendszer, melynek rendeltetése a felhasználható adatforrásokból egyedi elemzések és adatvizualizációk előállítása, kiemelten a jogszabály-előkészítéshez kapcsolódó  támogatás. 

Képzések
A projekt egyetlen technikai indikátora, hogy 2024. év végéig 200 fő részesüljön a kormányzati döntés-előkészítéshez és jogszabályalkotáshoz kapcsolódó adatelemzési és adatvizualizációs témájú képzésben – részben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által regisztrált Probono továbbképzés keretében, részben pedig egy kétnapos, 2x8 órás gyakorlati képzés során, amely szintén az NKE szervezésében történik. A képzések elsősorban a szakminisztériumok, a kormányzati intézmények és közigazgatási szervek munkatársai, valamint a társadalmi partnerek számára valósulnak meg, akik részt vesznek kormányzati szakpolitikák kialakításában, stratégiai tervezésben és jogszabályok előkészítésében.
A képzés megszervezése mellett az NKE biztosít szakértőket a tananyag kidolgozásához, fejlesztéséhez és az oktatásához is. A tananyag tervezésben a NAVÜ elemző kollégái is aktívan részt vesznek.

Jogszabályok adatvizualizációja és annak társadalmi kommunikációja
A felhívás értelmében a projekt társadalmi kommunikálása során legalább 50.000 állampolgárt, társadalmi szervezetet szükséges elérni. Ehhez kapcsolódóan ugyancsak fontos eredménye a projektnek 30 db a képzés ideje alatt folyamatban lévő, illetőleg 40 db már elfogadott kormányzati döntés (határozat, rendelet, tv.) adathátterének feldolgozása és vizualizálása, mely az adatplatform használatával a képzésben részt vevők feladata (akár vizsgafeladata) lesz. Az elemzések nyilvános publikálásával az állampolgárok és a vállalkozások számára is áttekinthetőbbé és érthetőbbé válik a jogszabály-előkészítési folyamat, amelyre a NAVÜ Kft. által működtetett Nemzeti Közadatportálon is lehetőség lesz. Elkészült adatvizualizációs anyagok és a fentiekben meghatározott elérési szám alátámasztására a közösségi média platformok látogatószám-adatait veszik figyelembe.

A projekt adatai, státusza

Azonosító: RRF-9.6.1-21-00001 
Konzorcium tagjai: 
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, konzorcium vezető 
Igazságügyi Minisztérium 
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 
Támogatás összege: 1 932 253 840 Ft 
Támogatási intenzitás: 100 % 
Előleg összege: 13 % 
Időtartam: 2023. 05.01- 2025. 02.28.


DATA EDIH

Program neve: Digital Europe Programme 
Felhívás neve: European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01)  
Pályázat projekt megnevezése: Hungarian DATA EDIH 
Azonosító száma: 101083971  
Projekt időtartama: 2022.10.01. - 2025.09.30. 

Az EDIH, azaz az European Digital Innovation Hubs/európai digitális innovációs központok célja, hogy segítse a kis-, és középvállalkozásokat, valamint a közszféra szervezeteit abban, hogy reagálni tudjanak a digitális kihívásokra, ezáltal versenyképesebbé váljanak.  A NAVÜ egy 9 fős konzorcium tagjaként, 2023. március 23-án írta alá a Támogatói Okiratot. 

A konzorcium tagjai:
Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. (konzorciumvezető),
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Debreceni Egyetem,
ELTE-Soft Nonprofit Kft.,
HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.,
Központi Statisztikai Hivatal,
Pécsi Tudományegyetem,
Semmelweis Egyetem,
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft.

A NAVÜ által elnyert Támogatás összege: 214 561 EUR
A projekt finanszírozása 50%-ban EU-s és 50%-ban hazai forrásból valósul meg.  

A projekt tartalma

A magyar DATA EDIH aktívan elősegíti a hazai kis- és középvállalatok, valamint a közszféra szervezeteinek digitális átalakulását. Célja, hogy támogassa az egészségipari szektor, mint célcsoport digitális érettségének növelését, összefüggésben a zöld technológiák és adatintenzív megoldások, valamint az új technológiák és tudományos felfedezések alkalmazásával. 
A DATA EDIH keretében a NAVÜ technikai szolgáltatásokat nyújt közadat újrahasznosítás formájában mind felzárkózó, mind haladó szinten. A NAVÜ vállalása a projektben 8 kórház felkeresése, digitális fejlettségének felmérése, technikai szolgáltatás nyújtása (elsősorban az adathasznosításhoz kapcsolódóan), majd a projekt végén a digitális fejlettségi szint újbóli felmérése (fejlődés mérése). A szolgáltatások előkészítésében a NAVÜ együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) és közös rendezvényeket workshopokat tervez, ahol a PTE alá tartozó kórházakat közvetlenül is meg tudja szólítani.